جان کری در آکسفورد: جهان با سه چالش اساسی روبروست

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیرخارجه آمریکا می گوید جهان امروز با ۳ چالش اساسی روبه رو است، که حل آنها هم زمان بر است و هم به همت جامعه بین المللی برای حل آنها نیاز دارد، چرا که این مسولیت از عهده یک کشور خارج است. جان کری هر ۳ مورد را در یک سخنرانی در دانشگاه آکسفورد لندن مطرح ساخت.