جان کری موضوع هک شدن ایمیل های دموکراتها را با وزیر خارجه روسیه در میان گذاشت

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت در حاشیه نشست آسه آن موضوع حک شدن ایمیل کمیته ملی دمکراتها را،که اتهام آن متوجه روسیه شده است با همتای روس خود درمیان گذارده است.جنجال فاش شدن ایمیلهای کمیته ملی دمکراتها منجر به استعفای رییس کمیته ملی حزب دمکرات شد.