جان کری برای کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینیان با نتانیاهو دیدار کرد

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری، وزير امور خارجه آمریکا در واکنش به تنش های اخير ميان اسرائيل و فلسطينی ها و دعوت مجدد دو طرف برای از سر گيری روند مذاکرات صلح به منطقه سفرکرده است. آقای کری در بدو ورود به اسرائيل و در ديدار با نتانياهو،نخست وزير آن کشور ابراز اميدواری کرد بتواند زمينه از سر گيری روند مذاکرات را ايجاد کند.