همکاری بخشهای دولتی و خصوصی آمريکا در کارآفرينی برای زنان

19 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدت ۷ سالست که وزارت خارجه آمريکا با همکاری گروه سرمایه گذاری Goldman Sachsدر ۴۳ کشور به زنان کمک میکند تا روی پای خود ایستاده و فعالیت اقتصادی داشته باشند. حدود ۳۰ زن کارآفرین در زمینه‌های مختلف از خاورمیانه و آفریقای شمالی طی یک دوره ۲هفته ای در نیویورک و واشنگتن با کارمندان گروه گلدمن سکس، شرکتی که کمکهای اولیه به کارآفرینان میدهد، و دانشکدهء کندیِ هاروارد به کارآموزی می ‌پردازند . گزارش از گیتا آرین.