مشاور بانک بریتانیایی HSBC: چرا دولت اوباما، غیرآمریکایی ها را به معامله با ایران ترغیب می کند

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام ارشد سابق آمریکا که اکنون مشاور بانک HSBC است، از موضع جدید واشنگتن نسبت به ایران انتقاد دارد. انتقاد استوارت لوی این است که چرا دولت اوباما اکنون مؤسسات مالی غیر آمریکائی را ترغیب میکند با ایران شروع به کار کنند؟