جان کری: ادامه استفاده از سوخت های فسیلی عواقب غیرقابل جبرانی خواهد داشت

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا با تشویق دست اندرکاران این صنعت به ادامه فعالیت های خود می گوید ادامه استفاده از سوختهای فسیلی عواقب جبران ناپذیری در تغییرات اقلیمی و در نتیجه بر امکان ادامه حیات بر روی کره زمین دارد و برای مقابله با آن باید هر چه سریعتر از سوخت فسیلی به منابع انرژی قابل تجدید روی آورد.