سوالات متعدد قانونگذاران آمریکایی از جان کری در مورد ایران

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز با حضوردر جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمانیدگان آمریکا به سوالات قانونگذاران پاسخ میدهد.جان کری سه شنبه صبح و بعدازظهرنیز در دوجلسه جداگانه در سنا حضور یافت . گزارش شهلا آراسته