کری: دسترسی به اینترنت یک ضرورت برای شکوفایی اقتصاد کشورها است

14 آوریل 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشستی که در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن برگزار شد، دسترسی به اینترنت را یک ضرورت برای توسعه و شکوفایی اقتصادی کشورها در قرن بیست و یکم دانست.گزارش فرهاد پولادی