جان کری: آمریکا برای مقابله با داعش و کروههای افراطی در کنار فرانسه ایستاده است

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید، این کشور برای نابودی داعش و دیگر گروه های افراطی در جهان با قاطعیت در کنار فرانسه و تمام جهان ایستاده است.