جان کری به قاهره رفت؛ "مصر عامل حیاتی صلح در خاورمیانه"

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری مصر دیدار میکند. در قاهره جان کری مصر را عاملی حیاتی در صلح و ثبات منطقه خواند. ثبانی که اکنون پس از ۵ سال جنگ در سوریه دور از دسترس بنظر میرسد. آقای کری از وین به مصر رفته است. در وین او و همتای روسش میزبان نشست دیگری از گروه بین المللی حمایت از سوریه بودند.