جان کری: صبر داشته باشید، هنوز توافقی با ایران وجود ندارد

05 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

وزیر امور خارجه آمریکا پیش از ظهرسه شنبه در جلسه کمیته تخصیص بودجه سنا گفت هنوز نمیدانیم دیپلماسی با ایران چه نتیجه ای ببارخواهد آورد.کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا امروز آمریکا برای بررسی بودجه برنامه های وزارت امور خارجه در ارتباط با عملیات خارجی آن وزارتخانه جلسه تشکیل داد. گزارش شهلا آراسته