جان کری تغییرات آب و هوایی را خطری برای صلح و ثبات جهانی دانست

19 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر خارجه آمریکا تغییرات آب و هوائی را خطری برای صلح و ثبات در جهان توصیف میکند. جان کری میگوید تغییرات آب و هوا علاوه بر آنکه میتواند باعث بروز بلایای طبیعی مخربی شود خطری برای آمادگی ارتشها عاملی در تشدید دیگریها و خطری برای امنیت و ثبات همه کشورهاست.