پیام سفر جان کری به آسیای میانه: آمریکا شما را فراموش نکرده است

13 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای آسیانه میانه با این پیام همراه بوده که واشنگتن آنها را فراموش نکرده است؛ بویژه با توجه به ماجراجویی های اخیر روسیه در دیگر کشورها. آخرین توقف جان کری ترکمنستان بود که با امضای تفاهمنامه امنیتی به پایان رسید.