جان کری: مبارزه با داعش آهسته اما متداوم است

10 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا میگوید، مبارزه علیه داعش پیشرفتی متداوم داشته است. در مصاحبه ای با تلویزیون عربی زبان الحره وزیر خارجه آمریکا در این مورد نقش عربستان در مبارزه با آن گروه و وضعیت سیاسی عراق صحبت کرد. گزارش گیتا آرین