کشته شدن حداقل ده نفر بر اثر حمله مردان مسلح در شهر "امپِ کِتونی" در کنیا

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز یکشنبه نیز، ۵ نفر از ساکنان همین شهرک در شمال کنیا بر اثر تهاجم مشابهی کشته شده بودند. سازمانی از شبه نظامیان افراطی بنام الشباب که در سومالی مستقر است، مسئولیت این حوادث را بر عهده گرفته است.