حمله شبه نظامیان سومالی به شهرکی در کنیا

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های کنیائی می گویند، حمله شبه نظامیان سومالی به شهرکی در کنیا، که تا اوائل روز دوشنبه ادامه داشت، وحشت زیادی در میان مردم محل ایجاد کرده است. یکشنبه شب، حداقل 48 نفر از ساکنان شهرک "امپِ کِتونی"، بر اثر حمله ده ها چریکی که از سومالی به کنیا نفوذ کرده بودند، کشته شدند