کنت کتزمن: گذشت زمان علیه رژیم ایران است؛ مردم ایران مخالف حمایت مالی تروریستها هستند

06 تیر 1397