رئیس جمهوری کنیا ریشه حمله به دانشگاه را در جامعه مسلمان دانست

16 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی کشتار دانشجویان یک دانشگاه در کنیا توسط افراط گرایان مسلح، رئیس جمهوری این کشور، ریشه این افراط گرایی را در جامعه مسلمانان دانست.