کنت واینستین: ایران باید خود را برای تعامل با رئیس جمهوری منتخب آمریکا آماده کند

27 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نسخه کامل مصاحبه با کنت واینستین. مدیر اندیشکده هادسن: ایران باید خود را برای تعامل با رئیس جمهوری منتخب آمریکا آماده کند.