کنت کتزمن، تحلیلگر کنگره آمریکا: امید است که توافق با ایران، به راهی برای حل سوریه و یمن بیانجامد

09 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنت کتزمن، تحلیلگر ارشد مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا به صدای آمریکا می گوید امید است بعد توافق با ایران راه حلی برای سوریه و یمن نیز پیدا شود. وی می گوید فکر می کند اوباما و برخی اعضای دولتش چنین امیدی دارند.