رییس اندیشکده هادسن: بازگشت تحریمها پس از توافق نهایی اتمی به رفتار ایران بستگی دارد

13 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنث واینستاین، رییس اندیشکده هادسن در واشنگتن بر این باور است که بازگرداندن تحریمها عمدتا به رفتار ایران پس از اجرایی شدن توافق جامع اتمی بستگی دارد تا عدم پذیرش توافق توسط کنگره آمریکا و حتی عدم اجرای آن توسط رییس جمهوری اتی آمریکا.