واکنش ها به دوره تازه فعالیت های نظامی حزب دموکرات کردستان ایران

09 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شروع دوره تازه فعالیت های نظامی حزب دموکرات کردستان ایران در چند ماه گذشته با واکنش هایی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است. همزمان و بعد از ۲۵ سال آتش بس حزب دموکرات کردستان ایران با صدور بیانیه ای بر از سر گیری مشی مسلحانه علیه دولت مرکزی ایران تاکید کرده است. گزارش شپول عباسی