سبک نوین زندگی ایرانی

17 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاظم کردوانی – جامعه شناس و کارشناس آموزش و پرورش: اصولا برآیند سبک نوین زندگی مردم ایران در سال ۷۶ خود را نشان داد و مسئله امروز نیست.