پژوهش دانشمندان: اسب تک شاخ شاید فقط یک افسانه نباشد

14 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان می گویند جمجمه ای که اخیرا در شمال شرق قزاقستان کشف شده متعلق به یک اسب تک شاخ عظیم است که ممکن است همزمان با انسان بر روی زمین زندگی می کرده است.