افتتاح بندر نوسازی شده کوریک در دریای خزر

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در قزاقستان، بندر نوسازی شده کوريک در درياچه خزر امروزافتتاح شد. دولت قزاقستان اميدوار است از طریق این بندر بتواند به طرح عظيم سرمايه گذاری در زيرساخت های اقتصادی چين بپيوندد.اين طرح با عنوان «راه ابريشم جديد» چشم اندازش ايجاد يک مسير تجاری خشکی و آبی ميان کشورهای اوراسيا ست. ؟