کاوش فضا با همکاری دولت و بخش خصوصی

22 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاوش فضا زمانی تنها منحصر به دولت های بسیار ثروتمند بود. اما اکنون که تقاضا در سطح جهانی برای ماهواره های ارتباطاتی و خدمات تصویربرداری از فضا افزایش یافته است، فرستادن موشک و ماهواره به فضا به یکی از پروژه های ضروری تمام دولت ها تبدیل می شود. آنچه به صنعت فضا معروف شده، امروزه صنعتی است با هزینه ای 200 میلیارد دلاری در سال. همکاری های بیشتر میان دولت ها و بخش های خصوصی به دنبال افزایش درک انسان از محیط فرازمینی و همچنین کاهش هزینه های آن است.