کنت کتزمن: آمریکا می خواهد از ایران در سوریه کمک بگیرد و نگرانی عرب ها را کم کند

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز اندیشکده محافظه کار بنیاد هریتِج میزبان نشستی تحت عنوان آینده توافق اتمی ایران بود.در حاشیه این نشست کنث کتزمن در گفتگو با صدای آمریکا گفت دولت آمریکا برای کاهش نگرانی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس علاوه با تعامل با این کشورها تلاش دارد که ایران نیز از آزمایشهای موشکهای بالستیک خود دست بردارد.