عروسی های جمعی

11 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزينۀ جشن عقد و عروسی در برخی از فرهنگ ها به اندازه ای سرسام آور است، که عروسی های جمعی در کشورهايی چون هند، پاکستان و ايران به صورت پديده ای رايج و پذيرفته شده درآمده است.