كارتن خوابها در ايران

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تا به حال با یک کارتن خواب حرف زدید؟ نظرتان راجع به کارتن خوابها چیه؟آیا تا حالا سعی کردید به یک کارتن خواب کمک کنید؟ فکر می کنید چه درصدی از کارتن خوابی ها ناشی از فقره؟و آیا هیچ وقت شاهد آزار یک کارتن خواب یا مزاحمت کارتن خواب بوده اید؟