كارتن خواب ها

12 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با فرارسیدن فصل سرما چگونه می توان به کارتن خواب ها کمک کرد؟ چرا اهالی محله ها از ایجاد گرمخانه ها در محله خود ناراضی اند؟نظر شما درباره گرمخانه ها و احداث آنها در محله های گوناگون چیست؟ کارتن خوابی منحصر به تهران نیست، آیا در شهر خود کارتن خواب دارید؟