کارت قرمز ۴۶

18 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه: به چالش کشیدن رسانه‌های ورزشی قلم به مزد که ورزشکاران ترک دیار کرده را به افرادی کودن و گول خورده تشبیه می‌کنند، و البته دربی ۹۲ پایتخت و جدال سرخابی‌ها