کارت قرمز ۳۳ - هنجارشکنی در ورزشگاه تبریز

17 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این برنامه به ادامه بی اخلاقی ها در فوتبال ایران و وقایع هنجارشکنانه ورزشگاه های تبریز و کسب اولین مدال جهانی بسکتبال توسط دختران ایران در جام جهانی بسکتبال دانشجویی می پردازد.