محسنی اژه ای: تلاش برای رفع حصر "سران فتنه " بی نتیجه است

23 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران ، توبه را شرط تغییر شرایط رهبران جنبش اعتراضی سال 1388 دانسته است. غلامحسین محسنی اژه ای ، تلاشهای کسانی که در پی رفع حصر میرحسین موسوی ، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هستند را بی جهت خواند .