اولین دعوت خانواده کروبی به شرکت در انتخابات بعد سال ۸۸

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده مهدی کروبی، از رهبران معترض به انتخابات سال ۸۸ که هنوز در بازداشت خانگی است، در نامه‌ای، از مردم برای شرکت در انتخابات دعوت کرد.