کارلا بب، خبرنگار صدای آمریکا از کنفرانس مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا گزارش می‌دهد

12 دی 1398