کارکردن از سر اجبار یا عشق

23 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش پیش رو با کسی آشنا می شويم که زمانی نه چندان دور از کاری که می کرد راضی نبود، مشکلی که شاید خیلی از ماها داشته باشیم. اما با پشتکار و شرکت در کلاس های آموزش کاریابی بالاخره تونست کاری را پیدا کند که به قول معروف باب طبعش باشد.