توافق و مشروعیت رژیم

19 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کریم عبدیان – کارشناس جهان عرب: اکثریت مردم ایران با این توافق مخالفند. این توافق به مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی منجر می شود که منزوی است و لابی های ایرانی می خواهند این رژیم را از انزوا خارج کنند.