کارایی بازار کالا در ایران و افزایش میزان بیکاری در زمستان گذشته

09 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان های بین المللی مانند مجمع جهانی اقتصاد در حال ارزیابی و مطالعه فضای اقتصادی کشورها هستند. در دنیای امروز، اقتصاد جهانی شده و آگاهی از وضعیت هر کشوری از نظر آماری، به مدیران و سرمایه گذران و فعالان اقتصادی فرصت می دهد در تصمیم گیری های خود آگاهانه تر عمل کنند.