کامران دادخواه: اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران جنبه تبلیغاتی دارد

06 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کامران دادخواه استاد دانشگاه نورت ایسترن درباره اظهارات روز شنبه رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران در مورد تخصیص تنها ۲۰ درصد از بودجه دفاعی کشور از سوی دولت، گفت که این سخنان عمدتا جنبه تبلیغاتی دارد و بطور درست هم بیان نشده است.