کامپیوترهای جدید «آی بی ام» برای کمک به پزشکان در تشخیص بیماری های نادر

03 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آی بی ام یکی از بزرگترین شرکت های فناوری آمریکا و جهان، بزودی کامپیوتر واتسونی را به بازار عرضه خواهد کرد، که به پزشکان در تشخیص بیماری های نادر کمک می کند. گزارش شیده رضایی