کالای ایرانی

18 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر مصرف کننده هستید بگویید که ترجیح شما بین کالای ایرانی و خارجی چیست؟ اگر تولیدکننده‌اید بگویید تاکنون چه حمایتی از شما شده است؟ حمایت از کالای ایرانی چگونه باید صورت بگیرد؟