کارخانه کلاشنیکف‌ که اکنون میکروفن تولید می کند

13 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک هنرمند موسیقی اهل کالیفرنیا و یک روسی طرفدار موسیقی شرکتی راه انداخته اند که با استفاده از کارخانه ای که پیشتر تیربار کلاشنیکف‌ تولید می کرد، میکروفن تولید کنند.