کالاهای اساسی؛ هست یا نیست؟

04 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاهدات شما از وجود کالاهای اساسی در بازار و قیمت آنها چیست؟ آیا نسبت به کمبود و گرانی کالاهای اساسی در ماه‌های آینده نگرانید یا نه؟