کاخ سفيد در انتظار شفافيت در برنامه اتمی ایران

25 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید با تحسین از رویکرد تازه تهران به برنامه هسته ای در گفتگوهای 5+1 اعلام کرد منتظر هرچه بیشتر شفاف شدن ابهام ها در برنامه هسته ای ایران است. گزارش از پريچهر فرزام.