کاخ سفید برگزاری انتخابات در هند را تبریک گفت

23 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای، برگزاری انتخابات سراسری در هند را، به مردم این کشور تبریک گفت. بر اساس نتایج غیر رسمی، حزب حاکم کنگره در این رای گیری شکست خواهد خورد، و ائتلافی از احزاب مخالف به رهبری حزب بهاریتا جانیتا به پیروزی خواهد رسید. گزارش از نورا شاهسون.