کاخ سفيد آزادی زندانيان سياسی مصر را خواستار شد

08 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درراستای برقراری آرامش در مصر و پرهیز ازخشونتهای تازه، کاخ سفید ازرهبران دوطرف خواسته است برای برون رفت از بحران جاری به گفتگو روی بیاورند و لازمه گفتگوی همه گروهها آنست که بازداشت شدگان سیاسی آزاد بشوند. گزارش از پریچهر فرزام.