کاخ سفيد: ايران نابودی اورانیوم غنی شده را شروع می کند

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کاخ سفید می گوید از روز بیستم ماه ژانویه ایران برای نخستین بار از بین بردن ذخایر مربوط به اورانیوم غنی شده با درجه بالا را شروع خواهد کرد. گزارش از پریچهر فرزام.