کاخ سفید: الگوی ویژه ای برای بازرسی از برنامه اتمی ایران طراحی کرده ایم

26 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفید می گوید الگویی با مشخصات ویژه برای بارزسی از برنامه اتمی ایران طراحی کرده است.سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت ویژگی بازرسی از سایت ها و تجهیزات اتمی ایران باعث می شود تا جهان پیشاپیش از بکارگیری برنامه اتمی در امور نظامی مطلع شود.