کاهش تولید اقتصادی روسیه بر اثر خروج سرمایه ها

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم های کشورهای غربی علیه روسیه به اقتصاد آن کشور آسیب رسانده است. وزیر توسعه اقتصادی روسیه می گوید، خروج سرمایه ها از روسیه تولید اقتصادی آن کشور را کاهش داده است. با این حال، برخی از شرکت های غربی، حتی در شرایطی که روسیه ممکن است با تحریم های شدید تری روبرو شود، در پی گسترش روابط تجاری با روسیه هستند.