کاهش تمایل به حجاب

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج یک افکار سنجی نشان می دهد که تمايل به داشتن حجاب در سال ۱۳۵۵ تقریبا ۷۵ درصد بوده اما در سال های اخیر به ۲۵ درصد کاهش یافته است.در حالی كه در این ۳۵ سال هزینه های زیادی برای گسترش فرهنگ موسوم به حجاب و عفاف صورت گرفته است.دلیل اصلی این روند نزولی چیست؟چرا نسل جوان رغبتی به حجاب نشان نمی دهد؟